Jump to content

Omega_Kahlii

Level 1
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Omega_Kahlii

  1. Tôi đã sử dụng EN trong nhiều năm và thật đáng buồn là nó ngày càng tệ hơn. Tôi hiểu rằng bạn đang cố gắng làm cho nó tốt hơn bằng cách 'thêm' mọi thứ nhưng nó giống như thêm ghế nóng vào Lada. Không có điểm có tất cả chuông và còi nếu xe không khởi động. TẤT CẢ tôi đang cố gắng làm là có định dạng ghi chú nhất quán giữa phiên bản iOS và Windows của tôi. Tôi không thấy bất kỳ chức năng nào cơ bản hơn thế này. Nếu bạn có thể giải thích làm thế nào để làm điều này, tôi sẽ hài lòng. Ngay bây giờ tôi phải liên tục tinh chỉnh từng ghi chú để giữ định dạng nhất quán. Tahoma với các hộ
×
×
  • Create New...